Kiếm Tiền Trực Tuyến Với Các Mô Hình Kinh Doanh

Dropshipping là một mô hình kinh doanh trong đó một nhà bán lẻ trực tuyến bán sản phẩm mà không cần giữ bất kỳ hàng tồn kho thực tế nào. Thay vào đó, nhà bán lẻ hợp tác với nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất xử lý việc thực hiện các đơn đặt hàng do khách hàng của nhà bán lẻ đặt. Khi một đơn đặt hàng được đặt, nhà bán lẻ sẽ chuyển thông tin của khách hàng và chi tiết đơn đặt hàng cho nhà cung cấp, sau đó nhà cung cấp sẽ vận chuyển sản phẩm trực tiếp đến khách hàng.

Tiếp thị liên kết là một mô hình kinh doanh trong đó một cá nhân hoặc công ty kiếm được hoa hồng để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty khác. Đơn vị liên kết chia sẻ một liên kết duy nhất với khán giả của họ và khi ai đó nhấp vào liên kết và mua hàng, đơn vị liên kết sẽ kiếm được phần trăm doanh thu.

FBA là một dịch vụ hoàn thiện đơn hàng do Amazon cung cấp, cho phép người bán lưu trữ sản phẩm của họ tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon và vận chuyển chúng trực tiếp đến khách hàng. Là người bán FBA, bạn gửi sản phẩm của mình đến trung tâm thực hiện đơn hàng của Amazon, sau đó Amazon xử lý việc lưu trữ, đóng gói và vận chuyển đơn hàng của bạn.

Bài Viết Mới Nhất